Drenážny plastbetón

Naša spoločnosť S-MAT-SANA-Sk s.r.o. bola pri vývoji drenážneho plastbetónu a zároveň sme aj jej výrobcom a aj realizátorom na stavbách. Tento produkt spĺňa prísne kritéria cestného staviteľstva na Slovensku a v Európe.

Drenážny plastbetón, typ D1, D2, D3 sa používa na výrobu priepustného betónu, ktorým sa odvádza voda z izolačnej alebo ochrannej vrstvy z liateho asfaltu(asfaltových pásov) pri odvodnení cestných mostov pomocou systému drenážnych kanálikov, ktoré vyúsťujú do odvodňovačov, odvodňovacích rúrok alebo odvodňovacích žľabov.

Pre ďalšie informácie o našom produkte nás neváhajte kontaktovať (technický list a ďašie dokumenty zasielame na vyžiadanie).

image description

Drenážny plastbetón

Typ D1 je vhodný na zabudovanie v miestach so zaťažením v tlaku max. 1,5 Mpa

image description

Drenážny plastbetón

Typ D2 je vhodný na zabudovanie v miestach so zaťažením v tlaku max. 11 Mpa (odporúča sa na priečne odvodnenie)

image description

Drenážny plastbetón

Typ D3 je vhodný na zabudovanie v miestach so zaťažením v tlaku max. 2,5 Mpa (odporúča sa na pozdĺžne odvodnenie)